Avtalshantering

Ett online-system för hantering av avtal. Systemet tar emot ett inskannat avtal direkt från en skrivare där information om avtalets utgång och påminnelsedatum läggs in antingen via skrivaren eller via inloggning. Systemet tar också emot avtal från dator eller mobila enheter.

Tillbaka till referenser